Універсальний львівський довідник

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

Фактична адреса:
79008м. Львів, вул. Підвальна, 17
Телефон основний:

Діяльність підприємства

Рубрики:

Продукція, послуги:

Академії | Вузи

Рекламна інформація:

Українська академія друкарства з перших днів свого існування стала науковим центром, у якому генеруються наукові ідеї, опрацьовуються нові технології і вдосконалюється устаткування. Становлення й розвиток поліграфії та видавничої справи в Україні значною мірою завдячує діяльності науковців академії.

З метою реалізації стратегічного курсу України на євроінтеграцію основними напрямами культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції визначено впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширення власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Однією із передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація системою вищої освіти України мети та ідей Болонського процесу. Згідно з цими вимогами навчальний процес в Українській академії друкарства здійснюється на засадах кредитно-модульної системи (ECTS – European Credit Transfer System).

Службова інформація

Дата перевірки:
21.12.2015