ІНСТИТУТ ГЕОДЕЗІЇ (ІГДГ)
Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Карпінського, 6, к. 501
Хочете співпрацювати з цією компанією?
Дивіться відгуки

ІНСТИТУТ ГЕОДЕЗІЇ (ІГДГ)

ІНСТИТУТ ГЕОДЕЗІЇ (ІГДГ)
Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Карпінського, 6, к. 501
Хочете співпрацювати з цією компанією?
Дивіться відгуки
ІНСТИТУТ ГЕОДЕЗІЇ (ІГДГ)
Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Карпінського, 6, к. 501

Діяльність

Кафедри:
- Кафедра інженерної геодезії (ІГД)
- Кафедра вищої геодезії та астрономії (ВГА)
- Кафедра геодезії (КГ)
- Кафедра кадастру територій (КДТ)
- Кафедра картографії та геопросторового моделювання (КГМ)
- Кафедра фотограмметрії та геоінформатики (ФГІ)

Інформація

Історія інституту починається з 1945 року. За час існування інституту випущено понад 6 тисяч інженерів. Нині у складі інституту шість кафедр: геодезії; картографії та геопросторового моделювання; інженерної геодезії; кадастру територій; фотограмметрії та геоінформатики; вищої геодезії і астрономії.

Інститут веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів напряму підготовки ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ.

На перших двох кафедрах студенти, вивчаючи фундаментальні дисципліни, одержують базову підготовку.

Чотири інші кафедри є випусковими, які готують фахівців за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

«Геодезія» (спеціалізації «Інженерна геодезія» та «Космічна геодезія»)
«Землеустрій та кадастр»
«Оцінка землі та нерухомого майна» (Нова)
«Космічний моніторинг землі» (Нова)
«Геоінформаційні системи і технології»
«Фотограмметрія та дистанційне зондування»
«Картографія»
Фахівці з геодезії виконують широке коло завдань, пов’язаних з вирішенням основної проблеми геодезії – вивчення розмірів і форми Землі; створення державних геодезичних мереж та основи для картографічного і топографічного знімань, геодезичного забезпечення інженерно-пошукових, проектних та різного роду будівельних робіт тощо.

Відкриття спеціалізації ”Космічна геодезія” викликане швидким розвитком методів вирішення різноманітних геодезичних завдань, які ґрунтуються на використанні штучних супутників Землі. Створення методу глобальної позиційної системи (GPS) є визначним досягненням космічної геодезії, яке вносить революційні зміни в геодезичну науку.

Спеціальність ”Геоінформаційні системи і технології” (ГІС) пов’язана з проектуванням, розробкою та експлуатацією ГІС засобами і методами геодезії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування, формування баз та банків даних за допомогою досконалих програмних засобів та комп’ютерної техніки.

Фахівці з фотограмметрії мають велике поле діяльності в нашій державі. Їх внесок у фотографування земної поверхні, в складання топографічних планів і карт, у земельний та містобудівний кадастр є дуже вагомим. Стрімкий розвиток комп’ютерних систем і технологій зумовлює їх активне впровадження в усі галузі народного господарства.

У процесі реформування земельних відносин виникла необхідність підготовки фахівців землевпорядкування та кадастру. Спеціалісти цього напряму виконують роботи, пов’язані з роздержавленням та приватизацією земель, інвентаризацією земель, з веденням державного земельного та містобудівного кадастрів, з кадастровим забезпеченням нових видів агроформувань, з реєстрацією землеволодінь. Крім того, вони можуть виконувати на професійному рівні грошову оцінку земель різних категорій, а також грошову експертну оцінку земель несільськогосподарського призначення.

В інституті створені всі умови для підготовки спеціалістів, які відповідають вимогам виробництва. Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп’ютерного класу і класу машинної графіки та цифрової обробки зображень. В інституті на базі астрономічної обсерваторії головного корпусу університету та на базі геодезичної практики в м.Шацьк Волинської області функціонують постійно діючі супутникові станції GPS, які мають міжнародний статус.

Інститут має добре обладнані навчальний геодезичний полігон у Бережанах Тернопільської області та геодизичну базу в Шацьку Волинської області, призначені для проведення навчальних практик і наукових досліджень. Під час практик найкращі студенти залучаються до виконання виробничих завдань та науково-дослідної роботи.

Кращі студенти, магістри та аспіранти мають змогу навчатися або проходити стажування в престижних вищих навчальних закладах або науково-виробничих установах Швеції, Швейцарії, Австрії, Німеччини, Польщі, Словаччини та інших держав, з якими інститут має угоди про співпрацю.

Після навчання в інституті (за будь-якою із вибраних спеціальностей) випускникам пропонується працевлаштування на підприємствах, які належать до сфери управління Укргеодезкартографії, астрономічних та гравіметричних обсерваторіях НАН України, Національного космічного агентства, в обласних, міських та районних відділах земельних ресурсів, кадастрових бюро, відомствах та організаціях будівельного профілю тощо.

Рубрики

Про компанію

Керівник:
Третяк Корнелій Романович — доктор технічних наук
Оновлення даних: 16.08.2021 року
Щоб змінити інформацію про компанію увійдіть в кабінет Вхід в кабінет
Якщо Ви помітили, що у відомостях про дану компанію є неточності або помилки — повідомте нас за допомогою форми Повідомити про неточності або помилки в профілі компанії
Поділіться інформацією в соцмережах
Зареєструйте свою компанію на DLAB
Це допоможе підвищити рейтинг сайту в пошуковій видачі, на порядок збільшити відвідуваність свого сайту, залучити нових клієнтів у бізнес та надасть багато інших переваг перед конкурентами.